Základní školaMateřská školaŠkolní jídelnaJídelní lístek
Školní jídelna - ZŠ Svatobořice Mistřín

Školní jídelna

Svatobořice-Mistřín

Přihlášení, odhlášení, jídelní lístek

Jídelní lístek, objednávky či odhlášky najdete na stránkách:

http://miso.cz/jidelna/zssvatoborice/

Odhlašování

V případě onemocnění je stravu možné odhlásit osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky na tel. čísle 518 620 289 do 6.00 téhož dne nebo e-mailem. U e-mailové pošty rozhoduje čas doručení, nikoliv odeslání e-mailu. Přes internetové rozhraní:

http://miso.cz/jidelna/zssvatoborice/ 

vždy do 14.00 předchozího školního dne. Na dva následující školní dny však nelze oběd měnit pouze odhlásit. Odhlášený oběd se přihlašuje u vedoucí školní jídelny - telefonicky, osobně, e-mailem.

Po 14.00 hod. a při nedoplatcích se strava neodepíše. Pokud nebylo možno stravu odhlásit včas, může si rodič první den nemoci vyzvednout v jídlonosiči stravu v místnosti pro výdej doplňkové činnosti v době od 10.00 do 10.30 hod., popř. do 13.30 hod. Je možno zapůjčení školního jídlonosiče. Na další dny se strava musí odhlásit, jinak bude hrazena v plné výši nákladů, tj. cena oběda + doplatek 36,- Kč.

Odhlašování stravného přes webové rozhraní:

1) Otevřte odkaz http://miso.cz/jidelna/zssvatoborice/

2) V tabulce přihlášení nahoře vyplňte:
id: …… (číslo strávníka - obrželi jsme v kanceláři ŠJ při přihlašování ke stravě)
heslo : heslo (při prvním přihlášen - je nutné si jej změnit v administraci viz níže body 3 - 9)

3) Po příhlášení klikněte na odkaz : "Nastavení"

4) Při prvním přihlášení proveďte změnu hesla. Vyplňte:

Původní heslo: heslo
Nové heslo : …… (zadejte své nové heslo)
Nové heslo : …… (zopakujte zadané nové heslo)
Klikněte na "Změnit heslo"

5) Doporučujeme vyplnit si e-mail a zaškrtnout větu"Odesílat potvrzení o objednávkách na můj e-mail:". Tím si zajistíte, že veškeré změny prováděné v objednávce stravy Vám budou zasílány v podobě výpisu na tento e-mail.  Klikněte na "Uložit e-mail"

6) Dalším rozšířením je volba alergenů. Zaškrtněte vybrané alergeny.  Klikněte na "Uložit alergie". Jídla, na které jste alergičtí budou v jídelním lístku zobrazeny červenou barvou.

7) Výběr jídel probíhá zaškrtnutím v příslušném rámečku u jednotlivého jídla. Pokud v daném řádku zaškrtnutí není, pak je strava odhlášena. Po najetí na červené písmeno A se zobrazí seznam alergenů v daném jídle.

8) Po provedení voleb stravy nezapomeňte výběr potvrdit kliknutím na "Uložit objednávku". Pokud jste vyplnili také e-mail (viz bod č. 5), bude Vám na něj odeslán výpis objednané stravy v přehledné tabulce.

Školní jídelna - ZŠ Svatobořice Mistřín

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Hlavní 871/198

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz